Välkommen med ditt böneämne i mail, eller brev

e- post: info@tempelchurch.se

Tel 070- 741 15 14 Gunilla Pastor                                                                                                                           070- 752 03 75 Johan Pastor

Adress: Box 12261

 102 26 STOCKHOLM