Tempelchurch är en kristen kyrka där Jesus är i centrum.

Vi lägger stor vikt vid Guds Heliga Ord och Bibeln.

Vi arbetar med en helhetssyn på hela människan som innebär omsorg för Ande, själ och kropp.

Det är naturligt med förbön i vår kyrka och vi välkomnar nya medlemmar in i vår gemenskap.

Vi Upphöjer Jesus med lovsång och du är väkommen att vara med . Nedan följer våra värderingar.

 

  • Vi vill förverkliga Tempelchurch med följande värderingar
  • Att vara en öppen kyrka för alla människor
  • Att vilja leva ett liv i renhet
  • Att visa omsorg om människor
  • Att ha Jesus i centrum
  • Att vara beroende av Den Helige Ande
  • Att använda lekmän
  • Att undervisa i Guds Ord och själavård
  • Att fira nattvard
  • Att praktisera förbön