Predikan söndagen den 26 juni

 

Att bevara ett rent hjärta

 

Ords. 20:9

Vem kan säga: ”Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd”?

 

Judas vänder sig i sitt brev till ”dem som är kallade och älskade i Gud Fadern och bevarade i Jesus Kristus”.

 

Men trots att han skriver till dem som är bevarade Jesus Kristus, känner han sig manad att påminna dem om att fortsätta trons kamp.

 

(Jud. 3) Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

 

Han varnar för vissa personer som har nästlat sig in bland de troende.

 

(Jud. 4) Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

 

Judas känner det alltså angeläget att påminna de redan troende, som har funnit frälsningen i Jesus Kristus att fortsätta trons kamp och han varnar för falska lärare.

 

Och i den tid vi lever nu, är det mer angeläget än någonsin tidigare att varna för ”dessa personer”. De nästlar sig in, inte bara i den sekulära världens system och strukturer, utan även i kyrkor och församlingar. De nästlar sig in som lärare i de institutioner som ska utbilda präster, pastorer och andra församlingsfunktionärer. Och de nästlar sig in som enskilda församlingsmedlemmar.

 

(Jud. 16) De klagar missnöjt över sitt öde och följer sina begär, de är stora i orden och smickrar dem som de har nytta av.

 

Man kan förundras över att människor medvetet väljer att leva ett liv som i allt utmanar och går emot det som Gud uttryckligen har sagt i Sitt Ord. Och man kan förundras över att de dessutom har den stora fräckheten och förmätenheten att kräva att andra inte bara ska tolerera deras livsval, utan att de även kräver att andra ska bejaka och hylla deras livsstil.

 

Men:

 

(2 Tim. 3:8) Liksom Jannes och Jambres trotsade Mose, trotsar dessa män sanningen. De är människor med fördärvat sinne, deras tro är inte äkta.

 

(Jannes och Jambres var Faraos trollkarlar som utmanade Mose och Aron. När Aron kastade sin stav på marken och den förvandlades till en orm, gjorde trollkarlarna likadant. Men Arons orm åt upp trollkarlarnas ormar.)

 

Och så är det med alla dem som framhärdar i ett liv i synd och ”förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus”. Deras dom är för länge sedan ”förutsagd i Skriften”.

 

(Ps. 51:12) Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.

 

Men när jag tar emot frälsningen i Jesus Kristus och blir andligt född på nytt, står jag inte längre under domen. Jag blir en ny skapelse med ett rent hjärta. Och medan jag väntar på Jesu återkomst, ska jag bygga upp mig själv i tro.

 

(Jud. 20-23) Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga, andra ska ni rädda genom att rycka dem ur elden. Och andra ska ni vara barmhärtiga mot, fast med fruktan så att ni avskyr till och med deras kläder som är nersmutsade av köttet.

 

Vi ska visa barmhärtighet mot alla, men vi ska inte på några villkor acceptera och bejaka det som strider mot Guds vilja. Vi kommer att prövas och frestas, men Gud har makt att bevara oss från fall. Och när vi lever ett liv i rättfärdighet, blir vårt vittnesbörd trovärdigt, det kan rädda människor ”genom att rycka dem ur elden”.

 

(Jud. 24-25) Han som har makt att bevara er från fall och föra fram er fläckfria och jublande inför sin härlighet – den ende Guden, vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära, majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.

 

Gud välsigne dig

 

Johan, pastor i Tempelchurch församling