Predikan söndagen den 3 mars 2024

 

Att förhärliga Faderns Namn

 

Joh. 12:23-28

Jesus svarade: "Stunden har kommit när Människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund? Nej, det är för denna stund jag har kommit. Far, förhärliga ditt namn!"

 

Vi befinner oss i fastetiden. Vi närmar oss påsken, den tidpunkt när Jesus skulle fullgöra den uppgift som Han hade kommit till jorden för att utföra – att öppna vägen för oss till vår himmelske Far.

 

Fram till nu, hade människorna enbart haft en indirekt ingång till Gud, genom den offertjänst som var anbefalld, där man offrade felfria djur, och där endast prästerna hade tillträde till ”det allra heligaste” i Guds tempel.

 

Men nu skulle Jesus snart fullborda Sitt verk. Han som var människa, men också Gud, skulle en gång för evigt ta på Sig all världens synd och all världens skröplighet. Han skulle lida döden på korset, för en tid bli skild från Fadern och ta med Sig synden och döden ner till dödsriket. Men Han skulle inte bli kvar där. Han skulle besegra döden och uppstå. Och genom det, skulle alla, som tar emot Honom i tro, få rätten att bli Guds barn och få direkt tillträde till Fadern.

 

Heb. 9:11-12

Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. 

 

Ingen annan i världshistorien hade kunnat utföra den uppgiften. Men Jesus kunde göra det, eftersom Han, trots Sin mänskliga gestalt, var helt utan synd.

 

Jesus visste vad som väntade Honom. Han visste vad Han skulle komma att behöva utstå. Och Hans mänskliga själ fylldes med ångest. Som alla människor hade Han en fri vilja. Han hade kunnat ge efter för Sin ångest och slippa ifrån det kommande lidandet. Men om Han hade gjort det, skulle Han inte ha lytt Sin himmelske Faders vilja. Då skulle Guds frälsningsplan ha gått om intet.

 

Jesus valde, trots det fruktansvärda lidande som låg framför, att lyda Sin Far. Han valde att göra det, av kärlek till oss. Och Han visste att Han, genom att göra det, genom att utföra Guds yttersta vilja, skulle förhärliga Guds Namn.

 

Vi kan aldrig, hur mycket vi än försöker, föreställa oss det lidande Jesus genomgick. Och vi kan aldrig göra oss förtjänta av den frälsning Jesus beredde för oss på korset. Frälsningen ges oss av Guds nåd och Hans kärlek till oss.

 

Det enda vi själva kan göra är att välja att säga ja till Jesus, att ta emot frälsningen, att vara villiga att lämna (dö bort från) vårt gamla, av arvsynden, nersolkade liv, ta emot Jesus i tro, släppa in Honom i våra liv och bekänna att Han är Herre. Då tar Jesus Sin boning i oss, och vi blir andligen födda på nytt till ett rättfärdigt liv.

 

Och när vi blir fyllda av Jesu rättfärdighet, kommer vår högsta önskan att vara (precis som hos Jesus) att följa vår himmelske Faders vilja. Och när vi gör det, blir Hans Namn förhärligat.

 

Det kan komma tillfällen när vårt kött gör motstånd mot att följa Guds vilja. Att följa Jesus och lyda Gud, kan kräva att vi offrar något av vår bekvämlighet eller något annat. Vi kan behöva göra oss av med gamla inrotade vanor som ”hänger kvar” sedan tidigare.

 

Men då ska vi komma ihåg att inget offer som krävs av oss, ens kan komma i närheten av det offer Jesus frivilligt och av kärlek gjorde för oss. Han kommer aldrig att lägga på oss bördor som vi inte klarar av att bära.

 

Matt. 11:29-30

Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt.

 

Gud välsigne dig

Johan, pastor i Tempelchurch församling