Predikan söndag 29 januari 2023

 

Ef 6:10-20

RUSTADE TILL STRID.

 

Till sist vill jag påminna er om att er styrka måste komma från Herren, och hans mäktiga kraft inom er. Ta på er hela Guds rustning, så att ni tryggt kan stå emot Satans planer och knep.

 

Vi strider nämligen inte mot människor av kött och blod. Vi strider mot de onda härskarna i den osynliga världen, dessa mäktiga sataniska varelser, mot mörkrets härskare, som regerar denna gudlösa värld, och mot stora skaror av onda andar i andevärlden.

 

Använd därför allt som hör till Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot fienden när han än anfaller er. Då kan ni också stå som segrare när striden är över.  Rusta er för denna strid ! Sanningen är ert bälte, och Guds rättfärdighet är ert bröstpansar. Marschera modigt framåt, och förkunna överallt, att Gud har slutit fred med oss.

 

Och försvara er med trons sköld, som gör alla djävulens glödande pilar verkningslösa. Vissheten om att Jesus Kristus, har räddat er är den hjälm, som skyddar er. Och använd er av Guds Ord. Det är det svärd, som den helige Ande, ger er.

 

Be, utan uppehåll. Be Gud om vad som helst, som den helige Ande, leder er till. Be innerligt till honom, påminn honom om era behov och fortsätt också, att be för alla kristna överallt. Och be för mig, att Gud ger mig de rätta orden, när jag berättar fritt och öppet för andra om Herren.

 

Också här i fängelset (Paulus) vill jag göra det. Be därför för mig, så att jag också i framtiden kan fullfölja mitt uppdrag.

 

I det kristna livet står vår kamp mot mäktiga onda krafter, ledda av Satan, en farlig motståndare ( 1 Pet 5:8).För att kunna stå emot hans attacker, måste vi lita på Guds styrka och utnyttja varje del av den vapenrustning han gett oss. Det är inte bara församlingen utan också varje enskild troende, som får detta råd.

 

Alla måste vara rustade till strid. I kampen mot "mörkrets härskare", ska vi kämpa med hela församlingens slagkraft, utrustade av den helige Ande. Dessa onda härskare sataniska varelser, mörkrets furstar, är inte människor av kött och blod, utan fallna änglar, som står under Satans makt.

 

De är inga fantasifoster, utan mycket verkliga. Vi står öga mot öga mot en mäktig armé, vars mål är att tillintetgöra Guds församling. Som troende och medlemmar i en kristen församling, är dessa varelser våra fiender. De använder alla fula trick de kan, för att få oss bort från Kristus och tillbaka i synd, under deras kontroll.

 

Vi har blivit lovade seger, men vi måste vara med i striden tills Jesus kommer tillbaka. Satan upphör inte för ett ögonblick, att kämpa mot var och en, som står på Herrens sida. Satan kan bara besegras med övernaturlig kraft. Den har Gud ställt till vårt förfogande genom den helige Ande, som finns i oss.

 

Dessutom har vi tagit på oss hela stridsutrustningen. Om du känner dig nedslagen kan du tänka på Jesu ord till Petrus: "På den klippan kommer jag, att bygga min församling; inte ens helvetets makter, ska kunna besegra den ! (Matt 16:18).

 

Kan man be utan uppehåll? Ett sätt är att låta varje tanke eller fundering, varje omständighet under dagen, formas till en kort bön. Ett annat är att ordna sitt liv så, att det svarar mot Guds alla önskningar, då blir själva livet en bön till Gud.

 

Du behöver inte isolera dig från omvärlden, för att alltid kunna be. Du kan göra bön till ditt liv och ditt liv till en bön, medan du fortsätter att leva i en värld, som verkligen är i behov av positivt inflytande från Gud.

 

Med gott humör och synbarligen helt oberörd av fångenskapens alla förtretligheter, skriver Paulus uppmuntrande och kraftfulla brev, från sitt fängelse. Han bad inte efesierna att be för hans frigivning, däremot att han skulle kunna fortsätta, att vara frimodig och berätta om Kristus.

 

Gud kan använda oss, att göra hans vilja hur omständigheterna än är. Även om vi ber för en förändring i situationen, ska vi komma ihåg att Gud vill utföra sin vilja, genom oss där vi är. Vissheten om att Gud har en evig plan för oss, hjälper oss när det är svårt.

 

Gud välsigne er

 

Gunilla, pastor i Tempelchurch församling