Predikan söndagen den 16 januari

 

GUDS VISHET OCH MÄNNISKORS

 

1 Kor 2:1-15

Kära bröder, inte ens när jag första gången kom till er tog jag till fina ord och vackra fraser,och jag använde mig inte av märkvärdiga tankar för, att berätta för er om Guds budskap. Jag beslutade nämligen, att jag bara skulle tala om Jesus Kristus och hans död på korset.

 

Mitt budskap var så enkelt, att jag kände mig rädd och ängslig. Det innehöll inte en massa vältalighet och mänsklig visdom, men Den Helige Andes, kraft fanns i mina ord och bevisade för dem, som lyssnade, att budskapet kom från Gud.

 

Jag gjorde detta därför, att jag ville att er tro, ska vara fast grundad på Gud och inte på någon människas stora tankar.

 

Men när jag är bland mogna kristna, talar jag den djupa vishetens ord. Det är inte den visdom, som hör till denna världen, och inte det slag, som tilltalar den här världens stora män, som är på väg mot sin undergång. Våra ord är visa därför, att de kommer från Gud.

 

Guds plan, som tidigare var okänd för oss, fastän den hade utformats till vår hjälp innan världen skapades , ska enligt hans beslut föra oss in i himlens härlighet. Denna världens stora män, har inte förstått denna plan. Om de hade gjort det, skulle de aldrig ha korsfäst härlighetens Herre.

 

Det är detta Skriften menar när den säger: "Ingen människa har någonsin sett, hört eller ens kunna föreställa sig, vilka underbara saker Gud har förberett åt dem, som älskar Herren".

 

Men vi känner till allt detta, eftersom Gud har sänt sin Ande för, att tala om det för oss, och hans Ande utforskar och visar oss alla Guds djupaste hemligheter.

 

Ingen kan egentligen veta hur någon annan tänker utom Guds egen Ande. Och Gud har faktiskt gett oss sin Ande, inte världens ande, för att vi ska kunna förstå hans tankar och de gåvor av nåd och välsignelse, som han har gett oss.

 

När vi har berättat för er om dessa gåvor, har vi till och med använt samma ord, som Den Helige Ande, använde, inte ord som vi som människor skulle välja. Vi använder alltså Den Helige Andes ord, för att förklara andliga sanningar.

 

Den människa som inte har Anden, kan inte förstå och kan inte ta emot de tankar från Gud, som Den Helige Ande ger. De låter oförnuftiga,eftersom bara de som har Den Helige Ande inom sig, kan förstå dem. För alla andra är det helt ofattbart. 

 

Paulus avser sitt första besök i Korinth (år 51) under den andra missionsresan då han också grundade församlingen( Apg 18:1). Med sin lysande begåvning kunde Paulus ha övertygat lyssnarna med intellektuella argument och överbevisande vältalighet.

 

I stället låter han Den Helige Ande,hjälpa honom, att välja ord när han förmedlar det enkla budskapet om Jesus Kristus.  När vi vittnar ska vi inte heller krångla till det. Den Helige Ande, kommer att ge kraft åt våra ord och använda dem så, att Jesus blir upphöjd.

 

Paulus trygghet var inte hans skarpa intellekt, eller förmåga att uttrycka sig, utan förvissningen om Den Helige Andes hjälp och ledning. Han menar inte att studier och förberedelse är överflödigt, han hade ju själv en gedigen utbildning i Skrifterna. En god predikan är beroende både av noggrann förberedelse och Den Helige Andes ledning.

 

Guds, "visa plan" var att frälsningen, skulle erbjudas alla människor. Den hade från början varit en hemlighet för människosläktet, men när Jesus uppstod från de döda blev den fullt synlig. Uppståndelsen bevisade, att han hade makt över synd och död och nu också kunde erbjuda oss denna kraft (1 Pet 1:10-11 och Rom 16:25-27 angående Guds plan ).

 

Guds plan är fortfarande dold för dem, som inte tror eftersom de antingen vägrar acceptera den, struntar i den, eller helt enkelt inte har hört talas om den.

 

Jesus hade blivit missförstådd och förkastad av denna världens visa och förståndiga, och ledarna i Palestina, översteprästen, Kung Herodes, Pilatus, fariseerna och saddukeerna, hade avrättat honom. Detta var förutsagt av profeterna Jesaja (Jes 53:3) och Sakarja (Sak 12:10-11).

 

Vi kan aldrig föreställa oss vad Gud har i beredskap för oss, varken i detta livet eller inför evigheten. Han kommer, att skapa en ny himmel och en ny jord (Jes 65:17, Upp 21:1), och vi ska alltid få leva tillsammans med honom.

 

Tills detta inträffar kommer Den Helige Ande, att hjälpa och leda oss. Den framtid, som väntar borde ge oss hopp och mod, att kämpa vidare, att uthärda svårigheter och att undvika, att falla för frestelser. Tillvaron här i världen är inte allt !

 

Hemligheterna är Jesu uppståndelse och Guds frälsningsplan, som avslöjas bara för dem, som tror att Gud, talar sanning. De som tror på uppståndelsen och litar på Kristus, kommer att få all den kunskap de behöver, för att bli frälsta.

 

Det är kunskap, som inte ens de visaste begriper utan, att först ha taigt emot Guds budskap. Alla, som förkastar detta budskap är dårar, hur visa de än är i världens ögon.

 

Paulus talar med auktoritet, eftersom det han säger är grundat i Den Helige Ande. Egentligen har varje troende möjlighet, att tolka Bibeln med Den Helige Andes hjälp. Det Paulus skriver är på ett unikt sätt inspirerat av Den Helige Ande. Paulus uttrycker Guds egna ord.

 

En omusikalisk person kan inte uppskatta god musik. Den som har stött bort Gud, kan inte förstå hans underbara budskap. Linjen för kommunikation är bruten och det går inte, att uppfatta vad Gud säger.

 

Den, som inte är kristen förstår inte vem Gud är och kan heller inte fatta tanken, att Guds Ande, finns i de troende. Förvänta dig inte, att folk i allmänhet ska acceptera och förstå ditt beslut, att följa Kristus. För dem är det ett meningslöst ställningstagande.

 

Ställ dig till Guds förfogande, låt Den Helige Ande och Jesus få ta emot dig i glädje och du blir förvandlad. Gud kommer, att ge dig all hjälp du behöver och det bästa är, att du har ett hem i himlen, som väntar dig som Guds barn.

 

Hur du blir en kristen är inte svårt du behöver endast knäppa dina händer och be Gud om, att han tar emot dig, som ett Guds barn. Naturligtvis behöver du mena vad du säger till honom och öppna ditt hjärta för honom. Jesus älskar dig och kommer inte att stöta bort dig, vem du än är.

 

Gud välsigne dig.

 

Gunilla, pastor i Tempelchurch församling