Under den Högstes beskydd

 

Ps. 91:1-16

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på."

 

Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.


Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.


Tusen kan falla vid din sida, tiotusen vid din högra sida, men dig drabbar det inte. Du ska bara se det med egna ögon, bevittna hur de gudlösa får sitt straff.

 

Du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt. Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda, för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar, trampa på unga lejon och drakar.

 

"Han älskar mig, därför ska jag befria honom, och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."

 

Vi lever under en växande hotbild. Och hotbilden riskerar att tränga sig in i våra sinnen och göra oss skrämda och handlingsförlamade.

 

Men:

 

(Joh. 6:51) Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött, för att världen ska leva.

 

Många i den ”yttre” lärjungaskaran tyckte att Jesu tal om att Han var det levande brödet blev för magstarkt. De lämnade Honom. Men när Jesus frågade de tolv närmaste lärjungarna om de, likt många andra skulle lämna Honom, svarade Petrus:

 

(Joh. 6:68-69) Simon Petrus svarade honom: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds Helige."

 

Innan denna bekännelse av Petrus, hade lärjungarna bevittnat hur Jesus bespisade femtusen män. De hade också varit med om hur Jesus räddade dem när de var på väg med båt över till andra sidan sjön, när det blåste upp och de blev ”ansatta av vågorna”.

 

(Matt. 14:22-27) Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände i väg folket. När han hade skickat i väg dem, gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be.

 

När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna, eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön, blev de förskräckta och sade: "Det är ett spöke!" Och de skrek av rädsla. Men genast sade Jesus till dem: "Var lugna! Det Är Jag. Var inte rädda."

 

Lärjungarna blev förskräckta och trodde först att de såg ett spöke när Jesus kom gående på vattnet. Men Jesus talade om för dem vem Han var. ”Det Är Jag”. Och den spontane Petrus svarade:

 

(Matt. 14:28-33) Petrus svarade: "Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet." Han sade: "Kom!" Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var, blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, rädda mig!" Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: "Så lite tro du har! Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sade: "Du är verkligen Guds Son!"

 

Petrus kunde gå på vattnet så länge han hade blicken fäst på Jesus. Men när han såg hur stark vinden var, blev han rädd och började sjunka. Men Jesus grep tag i honom och räddade honom undan vågorna. Och när Jesus steg i båten lade vinden sig.

 

Vi är omgivna av fiendens hot, och det kan vara skrämmande. Men likt Petrus får vi konstatera: ”Herre, till vem skulle vi gå”? Och det givna svaret är: till Jesus. Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds Helige”.

 

(Joh. 14:7) Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom.

 

Petrus blev rädd och började sjunka när han tog blicken från Jesus och såg hur stark vinden var. Men vi ska se till att hålla blicken fäst på Jesus. Han säger: ”Det Är Jag”. Han Har räddat oss, Han har frälst oss. Och eftersom vi har tagit vår tillflykt till Honom, har vi lärt känna vår himmelske Far, och vi kan åberopa Hans beskydd. Gud har ju Själv sagt: Han älskar mig, därför ska jag befria honom, och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn”.

 

Gud välsigne dig