Psaltaren 62: 5–8 

Allenast i Gud må du hava din ro, min själ; ty från honom kommer mitt hopp. Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall icke vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära; min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår tillflykt.

 

Vi lever i en prövningens tid just nu. En farsot härjar i hela världen och människors liv har ställts på ända från en dag till en annan.

 

En del försöker hålla modet uppe med käcka och lite skämtsamma inlägg på sociala medier. Andra försöker dämpa paniken genom torr och saklig jämförande statistik.

 

Men ångesten lyser igenom. Människor är skrämda. Osäkerheten är stor. Vad kommer morgondagen att föra med sig? Kan vi lita på experternas uttalanden och goda råd?

 

Vi vet inte vad som kommer att ske. Farsoten kommer att klinga av så småningom, men hur det blir därefter kan ingen veta. Det enda vi vet att ingenting kommer att vara sig likt. Vi kommer att behöva hantera en ny situation. Vi kommer att behöva ompröva mycket av det vi tidigare tyckte var normalt.

 

Men just nu befinner vi oss mitt inne i krisen. Då är det trösterikt att gå till Guds Ord. Det står fast. Det förändras inte. Vi kan lita på Guds nåd och Guds löften. De har gällt för Guds folk från tidernas begynnelse och de gäller för oss nu.

 

Var vid gott mod. Jesus älskar dig.