Herren är trofast

 

1 Tess. 5:23-24

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.

 

Guds trofasthet går som en röd tråd genom hela Bibeln; Hans trofasthet mot Sitt folk Israel, och Hans trofasthet mot oss alla som Han har kallat.

 

Guds trofasthet är inte beroende av hur eller vem vi är. Den beror på vem Gud är. Trofasthet är ett av Hans signum, det är en del av Hans karaktär, och Han kan helt enkelt inte svika oss.

 

(2 Tim. 2:13) Är vi trolösa förblir han trofast, för han kan inte förneka sig själv.

 

Gud ingick ett evigt förbund med Abraham, och det gäller för evigt.

 

Israels folk har svikit Gud många gånger under historiens lopp, och det har tidvis inneburit stort lidande för dem. Men Guds förbund med Abraham är evigt, det är bergfast, och Gud har, i den sista tiden, en särskild plan för Israel och Israels frälsning.

 

Men Jesus instiftade ett nytt förbund i Sitt blod. Och det förbundet är lika bergfast med dem som Gud kallar. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Han är trofast och kallar på oss alla så länge vi lever här på jorden. Och så länge vi lever, står vägen öppen till vår Far i himlen genom Jesus Kristus.

 

Och när jag svarar på Guds kallelse och tar emot Jesus i tro, blir jag frälst. Jag får rätten att bli Guds barn. Jag inträder i det nya förbundet i Jesu blod. Det är ett evigt förbund som, tack vare Jesu död och uppståndelse, ger mig evigt liv.

 

Och det är en väg som står öppen för alla utan undantag här och nu, såväl ”jude som grek” som tar emot Jesus i tro och bekänner att Han är Herren.

 

(Rom. 10:9-13) För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samme Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.

 

Vi har ett immunförsvar som ska skydda vår fysiska kropp mot angrepp av virus och bakterier, både utifrån och inifrån. Vissa virus kan finnas latenta i vår kropp och ge sjukdomsutbrott om vårt immunförsvar försvagas.

 

När jag tog emot frälsningen i Jesus Kristus och blev frälst, blev jag andligt pånyttfödd. Och i min pånyttfödda människa har jag ett andligt ”immunförsvar”. Men min gamla svekfulla natur ligger latent i mitt gamla kött, och om jag inte sköter min andliga hälsa, kan mitt syndfulla kött bryta igenom och få mig att falla i synd och svika Gud.

 

Men jag är Guds barn eftersom jag har tagit emot Jesus i tro på Hans Namn. Mitt grundtillstånd är att jag är rättfärdig, eftersom Jesus bor i mig. Jag lever inte i synd, men jag kan, om jag inte sköter min andliga hälsa, falla i synd. Och det har hänt många gånger under mitt liv.

 

Men: Är vi trolösa förblir han trofast, för han kan inte förneka sig själv.

 

Men Gud är trofast. Jag kan återställa mitt andliga ”immunförsvar”. När jag har fallit i synd, finns det alltid en väg tillbaka till gemenskapen med Honom. Den vägen går genom syndabekännelse och förlåtelse. Och jag kan vara fullkomligt förvissad om att Han förlåter mig för Jesu Kristi skull.

 

(1 Joh. 1:9) Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

 

Jag ingår i det nya förbundet med Jesus. Hos Honom finns förlåtelse. Hans blod renar mig från all orättfärdighet.

 

Gud välsigne dig