24 sept

 

Renhjärtad

 

Matt. 5:8

Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.

 

Joh. 14:9

Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Visa oss Fadern?

 

När jag tar emot Jesus och vänder om, blir jag andligt född på nytt. Jag blir en helt ny, rättfärdig skapelse med ett rent hjärta. Den synd som stod emellan mig och Gud som en barriär, blir utplånad. Jag får fritt tillträde till min himmelske Far.

 

När jag tog emot Jesus, tog Han Sin boning i mig. Och när Gud ser på mig, ser Han mig genom Jesus. Han ser den nya, rättfärdiga och renhjärtade skapelsen jag har blivit genom Jesus.

 

Och det innebär också att kommunikationen med min himmelske Far, alltid går genom Jesus. När jag ber till min Far, ber jag i Jesu Namn.

 

(Joh. 14:13-14) Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.

 

Filippus hade ännu inte förstått allt. Han bad Jesus att visa honom Fadern. Men Jesus förklarade hur det ligger till: ”Den som har sett mig har sett Fadern”.

 

Jesus är Ordet som blev kött och tog Sin boning bland oss. Han är sann Gud, men Han är också sann människa. Han föddes till jorden som människa av kött och blod. Och det innebär att lärjungarna, när de såg Jesus, också såg Gud.

 

(Joh. 14:6) Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 

 

Jag kan inte närma mig Gud i min egen kraft. Det finns ingen genväg till min himmelske Far. Vägen går alltid genom Jesus. Och eftersom jag har tagit emot Jesus i tro, bor Han i mig, och jag har fritt tillträde till min Far. Jag är Guds barn och Jesu medarvinge.

 

(Jak.4:8) Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade.

 

Jag har tagit emot frälsningen i Jesus Kristus. Jag är renad i Hans blod. Och när jag ser på Jesus, ser jag min himmelske Far. Och när min himmelske Far ser på mig, ser Han inte den jag var tidigare. Han ser den nya, rättfärdiga och renhjärtade skapelse jag har blivit i Jesus Kristus.

 

Gud välsigne dig

------------

 

23 sept

 

Allt har sin tid

 

Pred. 3:1-2

Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid att födas och en tid att dö, en tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade,

 

Har du någonsin undrat varför du är född i den tid som nu råder, och varför du måste vara med om det som händer nu? Varför du ställs inför den här tidens stora utmaningar?

 

Vi som hade vår ungdomstid under femtio- och sextiotalet, kan erinra oss den optimism och framtidstro som rådde då.

 

(Pred. 3:3) en tid att dräpa och en tid att hela, en tid att riva ner och en tid att bygga upp,

 

Ett förödande världskrig hade tagit slut, och nu var det dags att bygga upp. Och hela vårt samhälle präglades av ”uppbyggnadens anda” och hoppet av en ljusnande framtid. I hoppet om att förhindra framtida världsvida krig bildade man FN, för att man där på fredlig väg skulle kunna lösa uppkomna konflikter. Och i hoppet om att förhindra krig mellan Europas ”ärkerivaler” bildade man Kol- och stålunionen (föregångaren till EEC, EG och EU), i tanke att utökad handel mellan länderna skulle föda vänskapliga relationer.

 

(Pred. 3:4) en tid att gråta och en tid att skratta, en tid att sörja och en tid att dansa,

 

Men den positiva framåtandan förblev inte ogrumlad. Det dröjde inte länge förrän det hade ”kommit smolk i glädjebägaren”.

 

Det var högmod som en gång ledde till syndafallet. Och den Gudsfrånvända människan inbillar sig i sitt högmod att hon, i egen kraft (som när Nimrod började bygga Babels torn), ska kunna bygga upp ett idealsamhälle. Men vi kan, när vi blickar bakåt, se att det är en chimär. Inga människor kan i egen kraft bygga upp ett bestående idealsamhälle.

 

Nimrod försökte i sitt högmod bygga Babels torn. Det var det första mänskliga försöket att skapa ett ”globalt samhälle” utan Gud. Men det misslyckades. Det var inget som Gud tolererade. Och allt sedan dess har många försökt sig på samma sak och misslyckats. Men ingen har nått så långt i dessa försök som de nuvarande världsliga makthavarna.

 

Och det är det vi ser nu. De världsliga makthavarna blir alltmer Gudsfrånvända och allt de företar sig, bidrar till samhällets sönderfall. Och vi står nu inför utmaningar och avgöranden som ingen annan tidigare har stått inför.

 

En del människor kan gripas av fruktan och skräck inför det som händer och kanske frågar sig: varför skulle just jag födas in i en tid som denna, med allt det som händer nu? Varför måste just jag ställas inför alla dessa avgöranden och utmaningar?

 

Men det är inte meningen att jag ska leva i fruktan och skräck. Jesus är det levande Ordet. Och när jag tar emot det nya livet i tro på Jesus Kristus, blir Skriften levande för mig. Jag förstår att allt som står i Skriften är sant.

 

(Matt. 13:16-17) Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Jag säger er sanningen: Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.

 

Jesu lärjungar var ”priviligierade”. De levde i en tid när profetiorna om Messias blev uppfyllda. De fick se och höra det många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se och höra, men inte fick se och höra.

 

Och vi som lever nu, tvåtusen år senare, har fått se och höra ännu mer än lärjungarna fick se och höra. Vi bevittnar många av de händelser som enligt Bibelns profetior och Jesu egna förutsägelser är tecken på den här tidsålderns nära förestående slut.

 

(Ords. 3:14) Jag insåg att allt som Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas, och från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man ska frukta honom.  

 

Jesus har fullbordat allt genom Sin korsdöd och uppståndelse. Och det är det fullbordade verket som håller på att manifesteras inför våra ögon. Och därför ska vi inte känna fruktan och skräck. Tvärtom, vi vet ju hur allt kommer att sluta. Vi känner till tidstecknen och kan därför leva i salig förväntan på vad som ska ske.

 

(Jak. 5:7-8) Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära.

 

Vi lever i ändens tid. Men allt som Gud gör består för evigt. Gräset vissnar, blomman faller av, men vår Guds ord består för evigt (Jes. 40:8). Vi lever i en tid med utmaningar som ingen tidigare generation har upplevt. Men vi ska inte leva i fruktan. Vi kan lita på att det profetiska ordet är sant.

 

(2 Petr. 1:19-21) Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.  

 

Vi har ett saligt hopp, en förvissning om att Jesus snart kommer för att hämta oss till det hem Han har förberett för oss hos vår Far i himlen. Och när dagens utmaningar känns svåra, får vi uppmuntra och trösta varandra.

 

(1 Tess. 4:16-18) När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

 

Gud välsigne dig