Guds vapenrustning

 

Ef. 6:10-18

Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.

 

Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.

 

Vi lever i en avgörande och i en avgörelsens tid. Den här tidsåldern går mot sitt slut, och den andliga kampen om människors själar blir intensivare. Vår fiende vet också att den här tiden går mot sitt slut, men han vet inte när, och han gör allt han kan för att förföra och förleda människor. Och han går listigt tillväga. Han angriper oss där vi minst väntar det, där vi är som mest sårbara.

 

Den strid som förs mot djävulen och hans anhang är en andlig kamp mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna”, och det är en kamp vi aldrig kan vinna i egen kraft.

 

Vi står i kampen, men det är inte meningen att vi ska föra kampen i egen kraft.

 

(2 Mos. 14:14) Herren ska strida för er, och ni ska hålla er stilla.

 

Det är Gud som är ”härföraren” i kampen. Han är oändligt stark, och mot Honom har djävulen inte skuggan av en chans. Om vi har tagit emot Jesus i tro, och blivit födda på nytt, har Jesus tagit Sin boning i oss, och vi har tillgång till Guds väldiga kraft. Och den kraften gör att vi kan ”stå emot på den onda dagen”.

 

Gud har gett oss den andliga vapenrustningen, och den ska vi iklä oss i dess helhet så att vi inte lämnar några blottor där fienden kan komma åt oss. Och vi har ett vapen som vi ska använda oss av; Andens svärd som är Guds Ord. Och det vapnet ska vi hålla skarpt ”genom ständig bön och åkallan i Anden”.

 

(Joh. 16:33) Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen."

 

Och när vi gör det, är vi skyddade av Herrens väldiga kraft, hur omständigheterna än är omkring oss. Jesus har övervunnit fienden genom Sitt fullbordade verk. Han har vunnit seger genom Sin död på korset och uppståndelse. Och det är en seger vi delar med Honom.

 

(Rom. 8:37-39) Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

 

Gud välsigne dig