VIKTIGA PLATSER I JOHANNES

 

Johannes börjar sin berättelse med Johannes döparen, som predikar och döper nära

det Betania, som ligger på andra sidan Jordan (1: 28)

Jesus börjar också sin verksamhet, och vi får vara med, när han talar med några av de

män, som vi senare finner bland de tolv apostlarna.

 

Jesu verksamhet i Galileen börjar med ett bröllop i Kana (2:1) i Kafarnaum inrättar han

sitt nya hem (2:12). Han beger sig till Jerusalem inför de stora högtiderna (2:13) och där

möter han Nikodemos (3:1), en av de religösa ledarna. När han lämnar Judeen,färdas han

genom Samarien,och har ett långt samtal, med en samarisk kvinna, och möter många andra

samarier genom henne.

 

Jesus gör under i Galileen (4:46) och i Judeen och Jerusalem. Vi är med när han ser till,

att mer än fem tusen män, får mat nära staden Betsaida- Julias vid Galileiska sjön (6: 1),

när han kommer gående på vattnet, för att möta de livrädda lärjungarna (6:16). När han

predikar i Galileen (7:1), återvänder till Jerusalem (7:2) ,predikar i Pereen ,på andra sidan

Jordan, (10:40), uppväcker Lasaros från döden i Betania (11:1), och slutligen när han återvänder

till Jerusalem,  för sista gången för att fira påsk, med lärjungarna, ge dem grundläggande 

undervisning, om vad som kommer, att hända med honom, och förbereda dem på, hur de bör

handla.

 

De sista timmarna tillbringar han inne i staden (13:1), i olivlunden Getsemane (18:1), och 

sllutligen inne i staden igen, i några olika byggnader där rättegången hölls (18:12). Jesus

blir korsfäst, men han uppstår igen, precis som han lovat.

 

 VIKTIGA PLATSER I MATTEUS 

 

Jesu tid på jorden börjar i staden Betlehem i den romerska provinsen Judeen  (2:1). 

Ett dödshot över det lilla barnet av kunglig släkt fick Josef, att fly med sin familj till

Egypten  (2-14) . När de så småningom återvände ledde Gud, dem att bosätta sig i staden

Nasaret i Galileen (2:22-23).

 

Vid ungefär 30 års ålder, döptes Jesus i floden Jordan och blev frestad av Satan i Judeens

öken (3:13, 4:1) . Han bosatte sig i staden Kafarnaum, som blev hans bas för en verksamhet

(4:12-13), som skulle nå hela Israel. Han berättade liknelser, undervisade om Guds rike och

botade sjuka. I gadarenernas område drev han ut onda andar ur två män (8:28), på stranden

vid Galileiska sjön nära Betsaida, gav han över fem tusen mat från bara fem små bröd och 

två fiskar (14:15).

 

I Genesaret botade han sjuka (14:34), under ett besök i Tyros och Sidon talade han med en

kananeisk kvinna, och säkert med många andra icke-judar (15: 21). I Caesarea Filippi ,förklarade

Petrus sin tro på honom som Messias ,och i Pereen, på andra sidan Jordan, undervisade han (19:1).

Under sin sista vandring mot Jerusalem, berättade han för lärjungarna, vad som skulle hända

honom där (20:17). Han gjorde ett upphåll under sin sista vecka i Jerusalem (21:17) . Där skulle

man korsfästa honom, men han skulle uppstå igen.

 

VIKTIGA PLATSER I MARKUS

 

Markus berättelse är den mest kronologiska av de fyra evangelierna. Det betyder att de flesta 

händelser skildras i den ordning de faktiskt inträffade. Trots att Markus skildring är den 

kortaste av de fyra, rymmer den flest händelser.

 

Det är liv och fart över skildringen. Handlingen tilldrar sig för mesta i Galileen, där Jesus 

inledde sin verksamhet. Kafarnaum, tjänade som hans operationsbas ( 1:21, 2:1, 9:33). Därifrån

vandrade han till städer som Betsaida Julias, där han botade en blind man, (8:22).   

Gennesaret,där han botade många sjuka ( 6: 53), Tyros och Sidon ( långt upp norr ) , där han

botade många människor, drev ut onda andar och träffade den syrisk-fenikiska kvinnan ( 3:8, 7:24),

och Caesarea Filippi .där Petrus förklarade honom för att vara Messias (8:27).

 

Efter sin verksamhet i Galileen och områdena däromkring vände Jesus söderut mot Jerusalem ( 10:11).

Dessförinnan förklarade han tre gånger för sina lärjungar att han skulle bli korsfäst i Jerusalem

och sedan återvända till livet ( 8:31, 9:31, 10: 33-34)

 

VIKTIGA PLATSER I LUKAS

 

Lukas börjar sin redogörelse i templet i Jerusalem, med att ge oss bakgrunden, till Johannes döparens 

födelse. Så går han vidare till staden Nasaret och Maria, av Gud utvald att bli mor till Jesus (1:26).

Kejsarens beslut om folkräkning, tvingar Maria och Josef till Betlehem. Där föds alltså Jesus, och 

profetian om hans födelsestad uppfylls ( 2:1).

 

Jesus växer upp i Nasaret, och förs in i sin uppgift här på jorden, i och med att Johannes döper honom

(3:21-22). Omedelbart därefter, blir han frestad av djävulen (4:1). Mycket av hans verksamhet äger rum

i Galileen (8: 1). Han bosätter sig i Kafarnaum, och utgår därifrån på sina vandringar i landet (4: 31). 

Senare besöker han gerasenernas område, där han driver ut onda andar, ur en man från Gadara (8: 36)

och ger mer än fem tusen personer mat, vid galileiska sjöns stränder, nära Betsaida- Julias (9:10).

 

Jesus beösker alltid Jerusalem inför de stora högtiderna, och gläder sig åt at få besöka sin vänner i

Betania nära Jerusalem (10:38). Han botade tio leprasjuka i gränstrakterna mellan Galileen och Samarien

( 17:11), och hjälper en ohederlig tulltjänsteman i Jeriko, att ändra livsstil 8 19:1). I de små byarna 

Betfage och Betania på Oljeberget, tillbringar Jesus de sista dagarna, för korsfästelsen, som äger rum 

utanför Jerusalems stadsmur. Men han uppstår igen, och två män på väg mot Emmaus är bland de 

första att se den uppståndne ( 24:13).