1 Joh 4:4

 

 

HAN SOM ÄR I ER ÄR STÖRRE ÄN HAN SOM ÄR I VÄRLDEN.

 

Från de Skeuas sju söner lär vi oss två viktiga saker:

 

1/ Satan vet vem du är. Demonerna i den här mannen talade till Skeuas söner: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni?

 

Fråga: Har du den slags relation till Gud, som gör att Satan vet om ditt namn, och erkänner att du är en kraft att räkna med?

 

När Gud frågade Satan: Har du lagt märke till min tjänare Job? Svarade han: Ja, och varje gång jag närmar mig honom möter jag en kraft, som jag inte kan besegra.

 

Kanske är du upptagen med din egen otillräcklighet och tänker att du inte klarar av jobbet, eller att du inte är tillräckligt bra.

 

Du behöver förstå att det är inte dig som fienden är rädd för, det är Guds Ande inom dig!

 

2/ När de onda dagarna kommer, förstår du om du har vad som krävs. Paulus sa: Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen.

 

Demonen i mannen kände igen svagheten i Skeuas sju söner och avslöjade deras anspråk. Du kommer bara att kunna överleva, om din tro är äkta.

 

Detta eftersom du en dag kommer, att behöva vandra tillsammans med Gud, när du inte kan förstå eller förklara, vart han leder dig.

 

Dina tekniker och talanger kommer inte att ta dig igenom. Då kommer du att upptäcka: att du behöver stå på Guds Ord, när det inte verkar som om det fungerar för dig.

 

Då kommer du också att upptäcka att det är: Varken med styrka eller makt, utan med min Ande säger Herren.

 

Gud välsigne dig