Joh 3:1-21

 

NIKODEMOS.

 

Gud är specialist på att söka upp och förvandla människor, som vi anser att det inte går, att nå.

 

I Nikodemos fall, dröjde det en tid innan han vågade sig ut i ljuset, men Gud hade tålamod med denne "hemlige" troende. Eftersom Nikodemos var rädd att bli upptäckt, besökte han Jesus, på natten.

 

De samtal mellan Jesus och fariseerna som ägde rum på dagarna, blev nästan alltid fientligt stämda, men Nikodemos var uppriktigt intresserad och villig att lyssna.

 

Förmodligen fick han höra mer än han hade väntat sig, när han ställdes inför utmaningen att börja ett nytt liv.

 

Vi vet inte särskilt mycket om Nikodemos, men han lämnade den nattens möte, som en förvandlad person . Han hade fått en helt ny förståelse både av Gud och sig själv.

 

Nästa gång vi möter Nikodemos sitter han i Stora rådet, judarnas högsta domstol. När man diskuterade på vilket sätt man skulle bli av med Jesus, påpekande han att rättvisan krävde, att Jesus först befanns skyldig.

 

Ingen tog notis om hans invändningar, men han hade vågat säga vad han innerst inne tänkte. Den förändring har genomgått visade sig i hans liv.

 

Sista gången vi träffar Nikodemos är tillsammans med Josef från Arimataia, när de tillsammans ber om, att få begrava Jesus kropp.

 

Nikodemos visste vad han riskerade och visade stort mod. Han hade växt till i sin tro. Gud vill att vi ska mogna till starka kristna, men han kräver inte att vi ögonblickligen ska visa oss vara perfekta.

 

Gud välsigen dig