2 Kor 12:9

 

MIN NÅD ÄR ALLT DU BEHÖVER.

 

Det finns två slags nåd:

 

1/ Frälsande nåd. Den stund du sätter din tro till Jesus Kristus, utplånar Gud hela ditt syndaregister.

 

2/ Uppehållande nåd. Paulus skriver: Jag har fått en tagg i köttet. Tre gånger har jag bett Herren, att den ska lämna mig, men han svarade mig: Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet.

 

Vilket levande bildspråk ! En tagg tränger in i det mjuka skinnet och fastnar under ytan. Varje steg är en påminnelse om den.

 

Barnet på sjukhus. Minus i plånboken. Det grova brottet i registret. Suget efter alkohol. Tårarna mitt i natten. Herre, ta bort det!

 

Men vad du hör är detta: Min nåd är nog för dig. Uppehållande nåd lovar oss inte frånvaron av kamp, utan Guds närvaro, som ger kraft.

 

John Newton pastorn, som skrev "Förunderlig nåd", fann att Guds nåd var tillräcklig. Den dag hans älskade hustru Mary dog, fick han kraft, att hålla en söndagspredikan. Dagen efter besökte han församlingsmedlemmar och senare höll han i hennes begravning.

 

När han såg tillbaka skrev han: Englands bank är alltför fattig, för att kompensera en förlust, som min.

 

Men Heren, är i allt tillräcklig Gud, han talar och så sker det. Låt dem, som känner honom, och tror på honom, vara vid gott mod.

 

Han kan ge dem kraft för deras dag. Han kan föröka deras styrka, då deras prövningar blir fler. Och det som han kan göra, har han lovat att göra.

 

Gud välsigne dig.