Matt 24:9

 

MOTSTÅND OCH FÖRFÖLJELSE

 

Då skall man utlämna er till, att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hotade av alla folk för mitt namns skull.

 

När det andliga klimatet kallnar i världen kommer udden, att riktas mot församlingen. Mycket av den favör, som förut funnits och de privilegierade postioner i samhället, som kyrkan åtnjutit kommer, att försvinna.

 

I stället dyker en ny hårdhet och ett nytt (eller uråldrigt) hat upp emot kristna. För det nya och antikristliga samhällsbygge, som reser sig upp är kristendomen, ett definitivt hinder.

 

Troende räknas, som reaktionärer, bakåtsträvare och mörkmän. Motståndet mot evangeliet kommer att hårdna. Till det yttre blir det besvärligare för kristna. Men i anden väntar de bästa tiderna.

 

Det har alltid varit så, att i förföljelsetider har evangeliet haft mest framgångar. Därför har vi inget, att frukta.

 

Församlingens bästa tid, där den är som mest fylld med härlighet, vishet och kraft, ligger framför oss.

 

Det är tider då församlingen vekligen på allvar, börjar komma in i sin egentliga och höga kallelse, att nå ut som aldrig förr till alla folk, med evangeliets kraft.

 

Det är tider av motstånd, som allt onödigt försvinner och vi fokuseras på det väsentliga. Det är i tider av trångmål, som man kastar sig på Herren, som aldrig förr.

 

Och då kan han både uppenbara sig och göra under, på ett alldeles speciellt sätt. Mycket av detta har gått förlorat under kyrkohistorien, men i tider som kommer, så kommer detta att upprättas igen. Det blir vår bästa tid.

 

Gud välsigne dig