Joh 17:4

 

JAG HAR FÖRHÄRLIGAT DIG HÄR PÅ JORDEN, GENOM ATT FULLBORDA DET VERK SOM DU HAR GETT MIG, ATT UTFÖRA.

 

Om ditt hjärtas önskan är att behaga Gud och göra hans vilja för ditt liv, har du här en bön: ”Herre, tack för att du, fastän du vet allt om mig, fortfarande älskar mig.

 

Du känner mina tankar, mina misstag, mina synder, och ändå kallar du mig för ditt barn.

 

Din nåd mot mig övergår mitt förstånd. Mer än något annat, vill jag känna dig på djupet, och känna din närvaro i mitt liv varenda dag.

 

Visa mig om det finns någon del av mig som jag har hållit undan för dig, så att jag kan bjuda in dig, till att styra och regera där.

 

Kom in i mig, helige Ande, och återuppliva min själ med strömmar av levande vatten. Flöda sedan ut ur mig till en torr och törstig värld.

 

Hjälp mig att hålla blicken fäst vid dig istället för andra. Herre, var alltid min dyrbaraste skatt.

 

Hjälp mig så att jag aldrig gör någon, eller något till en avgud, eller tillåter att ägodelar eller världens attityder, går före dig på något sätt.

 

Du är min läkare, mitt hopp och min styrka. När jag behöver frihet är du min befriare. Du är min sköld mot fienden, min rådgivare när jag behöver vägledning, och min fristad på nödens dag.

 

Du är i sanning miraklens Gud. Utför din nåds mirakel i mitt liv, och fortsätt att förvandla mig, från dag till dag, till din avbild.

 

Jag ber det här i Jesu namn, Amen.

 

Gud välsigne dig