1 Kor 1:29

 

FÖR ATT INGEN MÄNNISKA SKA BERÖMMA SIG INFÖR GUD.

 

Det berättas om en hackspett, som hackade på en tall, samtidigt som tallen träffades av en blixt och delades uppifrån och ner. Hackspetten kunde knappt tro sina ögon.

 

Han flög undan, titade på trädet en stund och flög iväg. Sedan kom han tillbaka, tillsammans med nio andra hackspettar.

 

Med stolthet pekade han mot trädet och sa: Där är det, mina herrar, precis som jag berättade för er !

 

Men låt oss bli allvarliga.

 

Så länge du kommer ihåg att ge Gud äran, för din framgång, fortsätter han, att använda och välsigna dig. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan.

 

Det betyder, att allt gott du får idag, och allt gott du ska behöva imorgon, är en gåva från Gud. Det finns inget skryt i himlen, bara lovsång. Varför?

 

Därför, attdu inte kan skryta med, hur du kom till himlen: Allt är genom Guds nåd. Och du kan inte skryta, med vad du gjorde för Gud, innan du kom till himlen, för allt var Guds kallelse.

 

Han säger: Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon. Han säger igen: Alla, som bär mitt namn, och som jag har skapat, format, och gjort till min ära.

 

Herrens bön slutar med orden: Ditt är riket, Din är makten och äran. I Evighet AMEN !

 

Gud välsigne dig.