2 Mos 33:12

 

JAG KÄNNER DIG VID NAMN OCH DU HAR FUNNIT NÅD FÖR MINA ÖGON.

 

Vi har sett hur Mose talade med Gud som en vän, och sa vad han verkligen kände och tänkte, och så ville Gud ha det. Låt oss fortsätta, att lyssna på deras samtal.

 

När Mose sa: "Se, du säger till mig : Led detta folk dit upp ! Du har sagt: Jag känner dig vid namn och du har funnit nåd för mina ögon", återgav han vad Gud, just sagt till honom.

 

Minns du när du sa något till en vän, eller familjemedlem för att du ville påminna dem . Då sa du: minns du när jag sade det och det till dig ?

 

Det var vad Mose gjorde här, påminde Gud, om hans egna ord. Sanningen är att Gud vill, att du ska minnas hans löften och tala ut dem i bön.

 

Inte för att han behöver påminnas, utan för att vi gör det, förutom att hans Ord, är det enda ord han är skyldig att uppfylla .

 

När du uttalar Guds Ord i bön, ber du enligt hans vilja och är garanterad, att han lyssnar välvilligt. Så memorera bibelord som hör samman med dina behov och önskningar. Kläd dina önskemål i hans löften.

 

När du till exempel säger : "Herre, du har sagt, att vad jag än ber om i min bön, och tror att jag fått det, ska du göra för mig" får din bön kraft.

 

Ju mer du lär dig av Guds Ord, desto mer kommer din bönestund, att bli ett med hans vilja och desto närmare kommer du, att känna dig nära honom.

 

Ha din Bibel till hands när du talar med Gud, så att han kan leda dina tankar till de ord han vill att du skall be.

 

Gud välsigne dig