Joh 4:35

 

LYFT UPP ERA ÖGON.

 

Säger ni inte, att det ännu är fyra måndader kvar till skörden? Men se, Jag säger er:

Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.

 

Under tiden Jesus, talade med kvinnan vid Sykars brunn, hade lärjungarna gått för, att skaffa lunch. När de kom tillbaka blev de, som alltid, förvånade.

 

Jesus bröt mot alla sociala och religiösa regler och talade med en samarit, en kvinna, och en lösaktig sådan. Deras magar, hade drivit dem till affären.

 

Jesu Ande, hade hållit honom vid brunnen. Hans mat var, att göra Guds vilja. Han ber dem lyfta blicken och se på skördefälten.

 

Ni säger, att det är fyra månader kvar till skörd, men jag säger, att det finns skörd nu. Vad är det Jesus säger?

 

Jo, att om du leds av Guds Ande, för att du söker Guds rike först, finner man ständigt möjligheter, skördar, och genombrott.

 

Men om du leds av omständigheter, och köttsliga behov, missar du vad Gud har för dig. Lärjungarna var behovscentrerade och därmed problemcentrerade.

 

Därför förlade de skörden fyra månader framåt i tiden, för så var det i det naturliga. Men Jesus, agerar i det övernaturliga och där finns det skörd hela tiden.

 

I andens värld, finns ingen brist, inga behov. Därför måste du öppna dina andliga ögon. Då kommer du, att se det ingen annan ser.

 

Du lever mitt ibland negativa, pessimistiska, problemcentrerade människor, som bara ser alla behov och all brist, som finns runt omkring oss.

 

Sådan var inte Jesus. Han såg vad Fadern visade honom. Det var en större verklighet, än den han såg med sina fysiska ögon.

 

Det var detta han ville lära lärjungarna, att se. Det vill han lära dig också.

 

Gud välsigne dig.