Luk 2:12

Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn, som är lindat och ligger i en krubba.

 

STALLET.

 

Allt stort börjar i det lilla. Allt härligt verkar oansenligt i början. Gud finns i livets detaljer och genom dem gör han något väldigt.

 

Den som bara har sinne för detaljer, kan missa helheten. Den, som bara vill se det stora tappar livets nyanser. Det gäller att se det lilla i det stora, och det stora i det lilla.

 

Det största av allt började i ett stall. Ett stall, som säkert luktade av dynga. Det kan ha varit både kallt, fuktigt och obekvämt. En plats dit denna världens mäktiga, aldrig skulle sökt sig.

 

Det hade varit under deras värdighet. Men han, som skulle identifiera sig med alla människor från alla tider, länder och kulturer, han föddes i ett stall. Han lades på halm och strå.

 

Där fanns inget, som var vackert. Ingen dekorativ inramning. Inget estetiskt upplyftande. Tvärtom, han låg där för att det var fullt i härbärget. Ingen hade tid med hans ankomst.

 

Ingen hade uppmärksamheten på hans födelse. Och ändå, när tiden var fullbordad, i Guds tid, sände Gud sin Son, ställd under lagen för, att han skulle friköpa dem, som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.

 

Hela denna väldiga befrielsekampanj, började i ett litet stall. Det är så enkelt, att det kan verka frånstötande.

 

Det kan bli en stötesten, eller en hörnsten, en klippa till frälsning. Vad betyder det för dig? Många nonchalerade denna händelse, andra märkte den inte alls.

 

Men några föll ned och tillbad inför honom. Gör du likadant ?

 

Gud välsigne dig