Rom 12:1

 

GUD ÄR GOD.

 

Paulus säger: Gud är god, frambär er själva, som ett levande och heligt offer, då kan ni avgöra vad, som är Guds vilja: Det är som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

 

Det finns två sätt att kunna förstå Guds allmakt på.

A/ Genom hans initiativ och genom vår respons.

Paulus menar så här:

1/ Stå emot trycket från ett världsligt system, som för dig i fel riktning.

2/ Förnya ditt sinne varje dag genom bön och att läsa Guds Ord.

3/ Sök hans vilja för ditt liv, och lev i enlighet med den.

 

Men Paulus stannar inte där. Han skriver: Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.

 

Slappna inte av i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren, gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet, och ihärdiga i bönen.

 

Hjälp Guds heliga. Välsigna dem som förföljer er. Gläd er med dem, som gläder sig och gråt med dem, som gråter.

 

Bemöt alla lika, var inte självkloka, löna inte ont med ont. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er.

 

Guds allmakt löser oss inte från personligt ansvar. Den betyder inte, att vi ska vara ointresserade av världen runt omkring oss, eller att fatta oinformerade beslut.

 

Gud förväntar sig fortfarande, att vi strävar efter honom, och visar omsorg i en fallen värld. Att erkänna Guds allmakt, gör dig fri från att spela Gud, och gör det möjligt för dig, att njuta av vandringen tillsammans med honom.

 

Gud välsigne dig