Vi folk i Sverige bör be för vår regering.

 

PROKLAMATION OM VÅR REGERING.

 

1 Tim 6:15,

Gud, den salige, ende Härskaren ! Kungarnas Kung, herrarnas Herre.

 

Dan 4:22,  

Du härskar över människors riken och ger dem åt vem du vill.

 

Rom 13:1,  

All överhet är insatt av dig.

 

1 Tim 2:2, 

Jag ber för kungen och alla  som har till uppgift att styra vårt land.

 

Ords 21:1, 

Led vår konung och vår regering, böj deras hjärtan dit du vill, Herre.

 

1 Sam 2:10,

Ge styrka till vår kung och regering, krossa alla de som strider mot dig och dina planer.      

 

Ords 25:5, 

Ta bort de ogudaktiga som hindrar vår regering.

 

1 Tim 2:2,  

Låt oss få leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt gudfruktigt och

värdigt.                   

 

Hab 2:14, 

Låt vårt land bli fyllt med kunskap om din härlighet som vatten som täcker havets djup.                

 

Matt 6:10, 

Låt ditt rike komma i vårt land !

 

AMEN.