Lå Herren verka i ditt liv och ge

dig till honom av hela ditt hjärta

 

Guds välsignelse...