1 Joh 4:19

Vi älskar därför att han först har älskat oss.

Gud välsigne dig...