Hebr 12:2

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman

och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg

framför honom, utstod korsets lidande utan att bry

sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om

Guds tron.

 

Gud välsigne dig...