Jes 54:10

 

Om än bergen viker bort och höjderna vacklar,

så skall min nåd, inte vika från dig och mitt

fridsförbund inte vackla, säger HERREN,

din förbarmare.

 

Guds välsignelse