Fil 3:20

Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån

väntar vi Herren Jesus Kristus, som Frälsare.

 

Guds välsignelse....