Hebr 12:2

 

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus,

trons upphovsman och fullkomare, som

i stället för den glädje, som låg framför

honom, utstod korsets lidande utan, att

bry sig om skammen och som nu sitter

på högra sidan om Guds tron.

 

Guds välsignelse