Ps 62:2-3

Edast hos Gud söker min själ sin ro, från honom

kommmer min frälsning. Endast han är min klippa

och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla.

 

Guds välsignelse...