Jak 1:2-3

 

Räkna det, som den största glädje, mina bröder, när ni

råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju, att när er tro

sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga.

 

Guds välsignelse