Ps 51:6

Det är mot dig jag har syndat och gjort det

som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när

du talar, du är ren när du dömer.

 

Guds välsignelse....