Upp 21:4

Och han skall torka alla tårar från deras ögon

Döden skall inte finnas mer och ingen sorg

och ingen gråt, och ingen plåga.

Ty det som var förr är borta.

 

Guds välsignelse...