Ps 18:36

Du ger mig din frälsnings sköld,

din högra hand stöder mig, ditt

saktmod gör mig stor.