Ords 20:24

Av HERREN beror en mans steg, vad vet en

människa om sin väg?

 

Guds välsignelse...