1 Joh 4:18

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken

driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och

den, som är rädd är inte fullkomnad i kärleken !

 

Guds välsignelse....