PROFETIA FRÅN VALDRES I NORGE 1968 AV EN GAMMAL KVINNA.

En 90- årig kvinna hade en syn, som hon berättade för pingstförkunnaren, Emanuel Minos år 1968.

 

LÅNGVARIG FRED OCH NEDRUSTNING

 

Jag fick se världen, som en karta. Jag såg Europa land efter land. Jag såg skandinavien och jag såg Norge. Jag såg vissa saker, som skulle ske strax innan Jesus kommer tillbaka och strax innan den stora olyckan bryter lös, över människorna. En olycka, som vi aldrig tidigare upplevt maken till.

Strax innan, Jesus kommer tillbaka och allvaret bryter lös, blir det en tid med avspänning, som vi adrig förr har haft. Det blir fred, och feden kommer, att vara länge. Under fredsperioden blir det avrustning i många länder, också i Norge.

Det trejde världskriget kommer, att starta på ett sätt, som ingen hade väntat och från ett oväntat håll, och vi är lika oförberedda, som vi var 9 april 1940.

 

LJUMHET OCH AVFALL I KRISTENHETEN

 

Jag såg att det kommer en ljumhet, utan motsycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte, att vara öppna för rannsakande förkunnelse, tiden före Jesu återkomst.

De kommer inte, att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. I stället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lycko-kristendom. Det gäller, att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker, på ett sätt Gud, aldrig hade lovat det.

Kyrkor, frikyrkor och bönehus, blir mer och mer tomma. Istället för en förkunnelse om, att ta sitt kors och följa Jesus, blir det mer underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer, att ske i stor utsträckning, strax innan Jesus, kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss.

 

MORALUPPLÖSNING, SAMBOENDE, OTROHET, HOMOSEXUALITET, VÅLD OCH SEX PÅ TV, VÅLD I SAMHÄLLET.

 

Det blir en moralupplösning, som Norge, inte sett maken till. Folk kommer att leva, som gifta, utan att vara gifta. Att flytta ihop innan äktenskapet och otrohet i äktenskapet, kommer att tillta i stor utsträckning. Det kommer, att ursäktas på alla vis. Det kommer också, att smyga sig in i kristna församlingar, och det kommer inte att konfronteras. Också synd mot naturen kommer, att tolereras.

Strax innan Jesus, kommer tillbaka, kommer det att visas TV-program, som vi aldrig tidigare har upplevt. TV kommer, att bli fylld av ett våld, så hemskt att det kommer, att lära folk, att mörda och ta kål på varandra, och det blir otryggt att gå på gatorna.

Folk kommer att ta efter det de ser, och det kommer inte, att bara finnas ett utbud på TV, utan massor av utbud. Det kommer, att bli precis, som vi har det på radion. Vi kommer, att kunna skruva in det ena programmet, efter det andra, och det kommer, att vara fyllt av våld och folk kommer, att ha detta, som underhållning. De värsta tänkbara scenerna av mord och våld mot varandra, kommer att visas och detta kommer, att sprida sig i samhället.

 

INVANDRING OCH DET TREDJE VÄRLDSKRIGET.

 

Folk från fattiga länder, kommer att strömma in i Europa. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer, att ogilla att de är här, och kommer, att vara hårda mot dem. De kommer mer och mer bli behandlade, som judarna blev, innan kriget. Då är måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske, strax före Jesu återkomst, och det tredje världskriget bryter lös.

 

Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig. Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen  tagna i bruk, b la atomvapen.

Det blir ett kort krig. Allt krig jag upplevt förut är rena barnleken, i förhållande till detta. Det kommer, att börja, som ett vanligt krig, men det kommer att sprida sig, och det kommer avslutas med atombomber.

Luften kommer, att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter. Amerika, Japan, Australien- de rika länderna. Vattnet kommer, att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir, att en lliten rest blir kvar.

De som finns kvar i de rika länderna, kommer att försöka fly till de fattigaste länderna, som inte är skadade, men de kommer, att behandla oss, som vi har behandlat dem och inte vara villiga, att ta emot. Jag är glad, att jag inte får uppleva detta, men när tiden närmar sig, måste du (Minos) ta mod till dig och resa runt och varna och berätta för folket detta, som jag har sett.

 

EMANUEL MINOS SVARAR

 

För ett tag sedan fann Emanuel Mios, ett gulnat papper i en koffert. Det var en syn han hade skrivit ner 1968. Efter ett möte i Etnedalen i Valdres, kom en dam på 90 år bort till honom och berättade om det Gud, hade hade talat till henne om. Jag skrev ner synen, men då jag kom hen till Oslo, ansåg både jag och min hustru, att den var för radikal och märklig för, att kunna offentliggöras, berättar Minos för Magazinet.

 

MYCKET ÄR UPPFYLLT

 

Han var emellertid av en helt annan uppfattning, när han läste den nu, 30 år senare. Först är det väldigt viktigt för mig, att understryka, att jag på inget sätt ger en mänsklig profetia, av samma värde, som Skriften. Det står, att en profeterar och två eller tre prövar det. Men det är många intressanta saker i denna syn, som är mycket aktuella i vår tid.

Detta är orsaken till, att jag har börjat, att dela det hon berättade, bland annat under pingsvännernas sommarstämma på Hedmarkstoppen. Minos berättar, att han blev mycket förskräckt, då han läste profetian och såg, att mycket av den redan hade gått i uppfyllelse, saker som var helt otänkbara 1968.

 

Kvinnan bad honom ta mod till sig och varna och berätta om synen när " tiden närmar sig". Synen tog upp en rad ämnen:Kvinnan såg, att samboförhållanden och otrohet skulle tillta i stor utsträckning. 1968 var detta så okänt, att man inte ens använde begreppet sambo därför beskrev kvinnan det, som att de levde, som gifta utan, att vara gifta.

 

Homosexualitet. Fram till 1972 gav åtminstone norsk lag, ett straff på ett års fängelse för "otuktiga handlingar mellan män". Kvinnan såg, att "synd mot naturen", dvs homosexualitet skulle tolereras, innan Jesus, kommer tillbaka.

Tv-program. Kvinnan såg, att det skulle bli ett stort utbud på TV-skärmen. Då var det TV-monopol och norska statstelevisionen NRK, var allenarådande. Hon såg, att det skulle visas grovt våld, som räknades, som underhållning och att detta skulle påverka och lära folk och sprida sig i samhället. Kvinnan sa, att de mest intima saker, som sker i äktenskapet kommer att visas i rutan.

Jag protesterade starkt och sa, att vi har ju paragrafer, som förbjuder dtta. Men då sa den gamla damen : Detta kommer att ske, och du kommer, att se det uppfyllas. Lagar, som vi nu har, kommer att brytas ner, och det mest oanständiga kommer, att visas inför våra ögon, berättar Minos.

Invandring. 1968 kände man inte till begrepp som invandring eller invandrare, ändå sa kvinnan, att folk från fattiga länder kommer, att strömma in i Europa. Hon sa också, att folk kommer att tycka illa om, att de kommer och kommer, att behandla dem illa, som mot judarna före kriget.

Jag protesterade igen och menade, att vi hade lärt oss av kriget. Då rann tårar ner för den gamla kvinnans kinder, och hon sa: Detta kommer inte jag att få se, men du, Emanuel Minos, kommer att få uppleva det !

 

Utbredd ljumhet.

Ljumma kristna . Kvinnan såg ljumhet och avfällighet, från sann och levande kristendom, bland kristna. Hon såg underhållning, konst, och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsmöten. Kyrkor, frikyrkor och bönehus, skulle bli mer och mer tomma. Dessvärre ser vi, att det är så på många platser idag, både i kyrkliga och frikyrkliga sammanhang, kommenterar Minos.

 

Fred och nedrustning. 1968 var mitt i det kalla kriget, och länderna rustade upp. Det var ingen, som hade en tanke på den avspänning, fred och nedrustning, man kan se idag.

Det tredje världkriget. Det ser ut, som om uppryckandet sker strax innan tredje världskriget bryter ut, som hon upplevde det i synen. Den som har fått sina synder förlåtna och har Jesus Kristus, som Frälsare och Herre, är trygg menar Minos.

 

Slut på profetian. Emanuel Minos är avliden men hans nedtecknade profetia från kvinnan finns kvar.