Skänk en gåva till Tempelchurch

Bankgiro 5236-4866

Swish 123 221 32 54

Tack för din gåva.

Gud välsigne dig!

 

 

 

 

 

 

          TEMPELCHURCH
             
               Lördag 25 maj 16 & 18
      Evangelist
      GUNHILD ÄNSTGÅRD
      Lördag 1 juni16 & 18
      BARBRO ERLING
 
      Fika mellan mötena
      Varmt välkomna !
                Alltid förbön