Skänk en gåva till Tempelchurch

Bankgiro

5236-4866

Swish

123 221 32 54

Tack för din gåva

Gud välsigne dig

 

 

 

TEMPELCHURCH 

 

Hemsidan uppdateras hela tiden.

Vi har inga offentliga möten

så länge Corona pandemin pågår !

 

Nytt !  Predikan varje söndag under flik  PREDIKAN