Skänk en gåva till Tempelchurch

Bankgiro 5236-4866

Swish 123 221 32 54

Tack för din gåva.

Gud välsigne dig!

 

 

 

 

 

 

          TEMPELCHURCH
               
      Lördag 22 juni 16 & 18
      HELANDEMÖTE
      Lördag 29 juni 16 & 18
      Evangelist
      GUNHILD ÄNSTGÅRD
      Fika mellan mötena
      Varmt välkomna !
                Alltid förbön