Skänk en gåva till Tempelchurch

Bankgiro

5236-4866

Tack för din gåva

Gud välsigne dig

 

 

 

 

 

TEMPELCHURCH 

Hemsidan uppdateras varje dag.

Predikan varje söndag under flik Predikan.