( Betydelsen av verserna är med svart text )

 

Joh upp 2:4-5

Ändå finns det något, som inte är som det ska vara : Du älskar mig inte längre, som du gjorde från början. Tänk på den första tidens kärlek, vilken skillnad mot nu ! 

 

Vänd om, kom tillbaka till mig och gör vad du gjorde förr. Annars kommer jag och flyttar din ljusstake från dess plats.

 

Församlingen i Efesos hade tidigare fått beröm för sin kärlek till Gud och medmänniskor (Ef 3:17-19, men många av församlingens grundare hade dött, och den andra generationen troende hade förlorat hängivenheten till Gud.

 

Man hade en livlig verksamhet och gjorde mycket gott, både för medlemmarna och samhället i stort, men av fel motiv. Om inte arbetet för Gud, är grundat på kärlek både till honom och till medmänniskor håller det inte måttet.

 

Den nyomvändes glädje och entusiasm, när han inser vikten av Guds förlåtelse, kan liknas vid förälskelsen mellan man och kvinna. När syndens allvar efter en tid, inte upplevs lika påträngande, förlorar också förlåtelsen i betydelse (se 2 Pet 1:9).

 

Under den första tiden, som kristen är det inte ovanligt med entusiasm utan kunskap. Det kan bli tvärtom efte en tid, kunskap utan entusiasm? Det är nödvändigt med båda delarna, om vår kärlek till Gud och människor, ska kunna hållas varm och opåverkad (se Hebr 10:32-35).

 

Älskar du Gud med samma intensitet, som när du först blev vunnen för Kristus?

 

Gud välsigne dig....