( Betydelsen av verserna är med svart text )

1 Joh brev 2:26-27

 

Dessa anmärkningar om Antikrist är riktade särskilt till dem, som gärna vill binda för era ögon, och leda er vilse. Men ni har tagit emot Den Helige Ande, och när han bor i er, behöver ni ingen annan, som talar om för er vad, som är rätt.

 

Han undervisar er nämligen om allt, och han är Sanningen. Se till, att han får leva i er och, att ni gör vad han har sagt.

Ja, mina kära barn, lev kvar i gemenskap med Kristus. Då vet ni, att allt står rätt till med er när han kommer och, att vi inte behöver skämmas för, att möta honom, utan med glädje kan se honom i ögonen. 

 

Eftersom vi vet att Gud ,alltid är god och bara handlar rätt, så kan vi med all rätt veta, att alla som handlar rätt är hans barn.

 

Jesus hade lovat sända Den Helige Ande, för att undervisa lärjungarna om allt han hade lärt dem (Joh 14:26). Alltså har varje troende Den Helige Ande, inom sig, och hans närvaro hjälper oss, att inte gå vilse. Dessutom har vi Bibeln, som är Guds Ord, direkt inspirerat av honom, som en måttstock för all undervisning.

 

Låt Den Helige Ande, hjälpa dig, att urskilja vad, som är rätt och fel. Mer om Den Helige Ande, och hans uppgift finns i noterna till Joh 3:6, Apg 1:5, Ef 1:14.

 

Jesus lever i oss och vi i honom, och vi försöker, att leva efter hans vilja. Det förutsätter ett personligt, livgivande förhållande, vi är beroende av honom. Johannes har samma tankegångar i Joh 15:5, där han talar om Jesus, som vinstocken och om alla lärjungar, som grenar (se även 3:24,4:15).

 

Det synliga beviset på, att någon är en sann kristen, är ett gott uppträdande, och goda gärningar. Det finns många, som gör gott utan, att de har en tro på Kristus. Andra påstår sig ha en tro, men gör sällan goda gärningar.

 

Vare sig vi brister i tro eller goda gärningar när Jesus kommer tillbaka, får vi stå där med skam. Eftersom sann tro ger goda gärningar, som resultat, är de som både tror och lever rätt, sanna troende. Goda gärningar kan aldrig ge frälsning (se Ef 2:8-99, men de är absolut nödvändiga, som bevis på att det finns en äkta tro (Jak 2:14-17). 

 

Gud välsigne dig....