Apg 22:14-25

Sedan sa han till mig : 'Våra fäders Gud, har valt ut dig till, att lära känna hans vilja och till, att se den Rättfärdige och höra honom tala. Du ska vittna om honom överallt, och berätta vad du har sett och hört. Vänta inte längre, utan låt döpa dig och bekänn dina synder för Herren, så att han kan förlåta dig. '

 

När jag hade kommit tillbaka till Jerusalem, och en dag stod och bad i templet var jag plötsligt liksom i en annan värld. Jag såg Herren, och han sa till mig: ' Skynda dig, lämna Jerusalem, för människorna här kommer inte, att tro dig när du förkunnar mitt budskap.'

 

'Vem Herre', invände jag , ' de vet säkert, att jag i varenda synagoga fängslade och misshandlade dem, som trodde på dig. Och när Stefanos, som vittnade om dig, dödades stod jag där och tyckte det var rätt. Jag till och med vaktade kläderna åt de män, som stenade honom. ! ' 

 

Men Gud sa till mig: 'Lämna Jerusalem, för jag ska sända dig långt bort till andra folk än judarna ! " Så långt hade folkmassan lyssnat, men när Paulus sa detta, ropade de med en mun: " Bort med en sådan människa ! Döda honom ! Han har inte rätt att leva ! " De skrek i högan sky, och kastade klädesplagg och jord omkring sig.

 

Därför förde kommendanten in Paulus i kasernen och befallde, att man skulle slå honom med piskor tills han bekände sitt brott. Han ville nämligen veta varför folkmassan hade blivit så rasande. När de band Paulus för att piska honom, sa han till  en officer, som stod där: "Är det tillåtet att misshandla en romersk medborgare, som inte ens har ställts inför rätta ?"

 

Man lyssnade uppmärksamt för, att få något att använda mot Paulus. Orden 'andra folk är än judarna' fick dem, att explodera av ilska och överlägsenhet. De, judarna, var ju ämnade, att var ett ljus för "hedningarna" och berätta för dem om Gud, men de hade misslyckats med uppdraget genom, att isolera sig i sin tro.

 

Men Guds plan skulle inte gå om intet, nu skulle andra folk få höra om Gud, via judiska kristna som Paulus och Petrus. 

 

Paulus fråga fick kommendanten, att lystra till. Enligt lag kunde en romersk medborgare inte piskas utan rättegång och fällande dom. Paulus var född till romersk medborgare, medan kommendanten, hade fått köpa rätten till medborgarskap, för en stor summa pengar.

 

Det var en vanlig metod, som gav ett extra tillskott till statskassan, men ett sådant medborgarskap hade inte samma status som ett äkta.

 

Gud välsigne dig...