( Betydelsen av verserna är med svart text )

 

Ps 71:1-13

 

Herre, hos dig söker jag skydd. Låt mig inte gå under! Rädda mig från mina fiender, för du är rättfärdig! Kom till min hjälp! Lyssna till min bön och rädda mig. Var mitt skydd, en stark klippa, dit jag alltid får komma och där jag är skyddad för alla anfall.

 

Du har ju bestämt dig för, att rädda mig, Befria mig, Gud, från dessa orättfärdiga och grymma människor, som håller mig i sina klor. Herre, du är mitt enda hopp. Jag har trott på dig sedan jag var ung.

 

Ja, du har varit med mig sedan jag föddes och du har alltid hjälpt mig. Därför vill jag prisa dig så länge jag lever. Många som såg min nöd och mitt lidande, måste ha tänkt: "Gud har förkastat honom." Men du har bevisat din stora makt, att beskydda. 

 

Dag för dag vill jag prisa och ära dig, Gud, för allt vad du gjort. Ställ mig inte åt sidan, nu på ålderns höst. Överge mig inte nu när mina krafter avtar. Mina fiender kommer tillsammans och viskar: "Gud har övergett honom! 

 

Nu kan vi verkligen komma åt honom. Det finns ingen, som kan hjälpa honom längre! Gud, varför är du så långt borta ? Kom snart till min hjälp och förgör dem!

 

Författaren till psalmen, är gammal och ser tillbaka på sitt liv, där allt är ett vittnesbörd, om vad Gud har gjort för honom (71:9,18). Guds nåds ständiga närvaro, blir synlig när vi minns alla hans välsignelser, under ett gånget liv.

 

Det gör det lättare, att se framåt, och fortsätta att tro, och att berätta för dem vi har omkring oss, om förmånen, att få följa honom.

 

Gud är alltid redo, att hjälpa oss. Vad vi än förmår, att uträtta så ligger han bakom. Han är värd lovsången från ett tacksamt hjärta. Att själv ta äran för all framgång är oärligt och berövar Gud, den ära som tillhör honom.

 

Gud välsigne dig....