1 Tim 3:12-16                              ( Versernas betydelse med svart text )

En medhjälpare får också, precis som församlingsledare , bara leva tillsammans med den kvinna han är gift med, och han ska kunna fostra sina barn och hålla ordning i sitt hem. De som arbetar föredömligt, som medhjälpare kommer, att bli rikt belönade, och få en respekterad ställning, samtidigt som deras egen frimodiga tro och förtröstan till Herren utvecklas.

 

Jag skriver detta till dig nu, käre Timotheos , trots att jag hoppas, att snart få vara hos dig. På så sätt kan du, om det ändå skulle dröja ett tag, veta vilka du bör utse, att tjäna i den levande Gudens församling, som förvaltar och upprätthåller Guds sanning.

 

Det är sannerligen inte lätt, att leva ett gudfruktigt liv, men svaret finns i Jesus Kristus, som kom till oss som människa. Han var utan synd och ren i sin ande. Han blev betjänad av änglar, belv förkunnad bland folken, togs överallt emot av människor och fördes sedan åter till sin härlighet i himlen.

 

En församlingsledare bär ett tungt ansvar, eftersom församlingen tillhör Gud. Ingen ska väljas till en sådan tjänst på grund av sin popularitet eller egna ambitioner, att nå toppen. Den som utses ska ha respekt för sanningen, både vad gäller läran och i det personliga livet.

 

Listan på egenskaper, som fordras av en ledare visar, att man inte kan leva ett gudfruktigt liv, utan diciplin och målmedvetenhet. Även om alla troende inte vill, eller kan vara ledare är Paulus kännetecken på sådana ,lämpliga som riktlinjer för alla kristna. Det är samstämmiga med Guds syn på vad, som är rätt och sant.

 

Gud välsigne dig...