( Betydelsen av verserna är med svart text )

1 Petr brev 3:18-21

 

Kristus fick också möta lidande. Trots, att han själv var fullständigt oskyldig och inte hade gjort någon, som helst synd, fick han dö för oss och våra synders skull.

 

Han gjorde det för, att föra oss hem till Gud. Men trots, att hans kropp dog, fortsatte hans ande, att leva, och han besökte de dödas andar, som var i fångenskap i dödsriket och predikade för dem.

 

De hade långt före Noas dagar vägrat, att lyssna till Gud, fast han tålmodigt väntade på dem, medan Noa byggde arken. Bara åtta personer belv räddade från, att drunkna i den fruktansvärda översvämningen.

 

Detta är en förebild för dopet. I dopet vittnar vi om, att vi har blivt räddade från döden och domen, genom Kristi uppståndelse, Inte därför, att våra kroppar tvättas rena av vattnet, utan därför, att vi i dopet vände oss till Gud, och ber honom rena oss från synden.

 

Och nu är Kristus i himlen och sitter på hedersplatsen bredvid Gud, och alla himlens änglar och makter, böjer sig inför honom och lyder honom.

 

Detta avsnitt har tolkats på några olika sätt. Den vanligaste förklaringen är, att Jesus, under tiden mellan döden på korset och uppståndelsen, predikade budskapet om frälsning för alla de trogna efterföljare till Gud, som väntat på den, under hela Gamla Testamentets tid.

Matteus berättar, att många gudfruktiga män och kvinnor, uppstod ur sina gravar när Jesus dog (Matt 27:52-53).

 

En annan uppfattning är att Jesu ande, var i Noa, när han predikade för dem, som var fångar under synden. Ytterligare en tolkning är, att Jesus, gick till dödsriket för, att förkunna sin seger för de fallna änglar, som varit fångar där, sedan Noas dagar ( se Petr 2:4).

 

Under alla förhållanden, kan vi dra slutsatsen, att det glada budskapet om Kristus, är gränslöst. Det har predikats i det förgångna och det predikas i dag, och både döda och levande har lyssnat till det.

 

Gud har gett alla möjlighet, att komma till honom, men det betyder inte, att de som förnekar honom i detta livet, får en ny chans efter döden.

 

I dopet följer vi Jesus Kristus. Han har avskilt oss från de förlorade och gett oss ett nytt liv. Det är inte dophandligen i sig, som frälser oss, utan tron på Jesu död och uppståndelse. Dopet är en symbol för den förvandling, som äger rum i alla dem, som tror (Rom 6:3-5, Gal 3:27, Kol 2:12).

 

För dem bland mottagarna av Petrus brev, som valde att följa Kristus, genom dopet, fanns det ingen väg tillbaka, inte ens under hot om förföljelse. Ett offentligt dop, blev en hjälp, att inte falla för frestelsen, att avsäga sig tron. 

 

Gud välsigne dig....