Corona tider.

 

Till alla er som har det extra svårt under coronatiden, pandemin som pågår och berör oss alla vill Jesus säga: Jag vet och förstår hur svårt ni har det, jag har själv gått igenom svåra prövningar när jag gick på jorden.

 

Men jag vet också, att det finns ett slut på dem, något bättre kommer, ljuset kommer åter och prövningen blir lättare, att bära.

 

Gud sa aldrig, att det skulle bli lättare, när vi blev kristna. Däremot sa han, att han skulle vara med oss alla dagar intill livets slut. Gud ger aldrig upp, han vill ha omvändelse och när hans folk omvänder sig och ber till honom, så hör Gud, deras böner och skyndar till vår undsättning.

 

Guds Ord ,är och förblir Guds Ord, de är alltid rätt och de tröstar, förmanar och upprättar, de vägleder oss framåt och Guds Ord ger vårt hjärta andlig mat.

 

Utan andlig mat, kan vi inte överleva , vi behöver Guds Ord. När man matas med dem, så blir det ett med Gud,  han i oss och vi i honom.

 

Vad gäller coronapandemin, så är den jättesvår för alla, men som troende är den lättare på det sättet, att vi kan gå till Gud och prata med honom om allt. Det kan du också göra och Gud, kan leda dig till honom.

 

Ensamhet är svårt, för många, det är inget lätt svar att ge på, man kan skingra ensamheten genom, att tänka att Gud, ordnat även den saken . Man kan ringa någon, man kan skriva, man kan läsa en bok, man kan göra mat för en längre tid framåt osv.

 

Sätten är många och säkert finns något, som passar alla. Men låt inte deppighet och dysterhet, ta överhanden.  Guds välsingelse, till er alla.

 

Gunilla/ pastor i Tempelchurch församling

Johan/ pastor i Tempelchurch församling