Obs ! Vi har Gudstjänstdag på lördagar f o m januari 2019,

tiderna är 16 & 18 . Varmt välkomna!

 

SJÄLAVÅRDSSAMTAL I JANUARI 2019

Vi börjar med själavårdssamtal med

BARBRO ERLING LÖRDAG 5 JANUARI 2019 kl 16

Samtalen kommer att ske i Tempelchurch nya

lokal på Staffans väg 5 i Rotebro. 

 

OBS! Tid måste bokas genom att ringa eller

tala med oss  vid gudstjänsten. Barbro kan endast

ta ett visst antal samtal varje gång, därför

är det nödvändigt med bokning av samtalstid.

 

Varmt välkomna att ringa eller besöka våra Gudstjänster

i Tempelchurch.