Våra Gudstjänsttider 

LÖRDAGAR KLOCKAN 18. Varmt välkomna!

Fika samkväm från kl 17,30.

SJÄLAVÅRDSSAMTAL 1: a lördagen i varje månad.  Välkommen !!

Obs ! Själavården med Barbro är inställd i oktober pga av sjukdom i famlijen.

Nästa samtal med Barbro 2 november

 

!!! Vi behöver lovsångare, ta kontakt med någon av pastorerna i församlingen !!!

 

 

 

Själavårdssamtal med BARBRO ERLING varje månad.

Samtalen kommer att ske i Tempelchurch nya

lokal på Staffans väg 5 i Rotebro. 

Fulllständig tystnadsplikt!!

 

OBS! Tid måste bokas genom att ringa, maila eller

tala med oss vid gudstjänsten. Bokning av samtalstid

är nödvändig!!  (VID FÖRHINDER MÅSTE TIDEN AVBOKAS SENAST 2 DAGAR INNAN ! )

 

 

Varmt välkomna att ringa eller besöka våra Gudstjänster

i Tempelchurch.