Våra Gudstjänsttider 

LÖRDAGAR KLOCKAN 18. Varmt välkomna!

Fika samkväm från kl 17,30.

Obs ! Själavården med Barbro är inställd tills vidare pga av sjukdom i Barbros familj.

Vi återkommer på hemsidan om nya själavårdstider i januari.

 

 

Samtalen kommer att ske i Tempelchurch 

lokal på Staffans väg 5 i Rotebro. 

Fulllständig tystnadsplikt!!

 

OBS! Tid måste bokas genom att ringa, maila eller

tala med oss vid gudstjänsten. Bokning av samtalstid

är nödvändig!!  (VID FÖRHINDER MÅSTE TIDEN AVBOKAS SENAST 2 DAGAR INNAN ! )

 

 

Varmt välkomna att ringa eller besöka våra Gudstjänster

i Tempelchurch.