VÅRA MÖTESTIDER:

SÖNDAGAR     KL 15 & 17

VI HAR ALLTID KVÄLLSGUDSTJÄNST KL 17 VARJE SÖNDAG

VI HAR BIBELUNDERVISNING kl 15 söndagar 

VI HAR SJÄLAVÅRD I JANUARI 2019, (se  under fliken nyheter)

 

Från 5 Januari 2019 flyttar vi Gudstjänsterna till lördagar och tiderna är 16 & 18.