VÅRA OLIKA TEAM 

 

- SJÄLAVÅRDS TEAM där både kvinnor och män ingår (fullständig tystnadsplikt)

- FÖRBÖNS TEAM där både kvinnor och män ingår (Tystnadsplikt)

- GRUPPER kök- kaffe osv

- BÖNE TEAM både män och kvinnor deltar

- ÄLDSTE TEAM både män och kvinnor (Fullständig tystnadsplikt)

- Du är viktig och behövs.

 

Allt eftersom vi växer, så växer också behoven av olika grupper m m,

det kommer information eftersom här på hemsidan.

 

Gud välsigne dig och din dag...